Zgoda na ślub nieletniej

Kiedy nasza nieletnia córka zajdzie w ciąże z całą pewnością chcielibyśmy zalegalizować jej związek z ojcem dziecka. Niestety nie jest to takie proste. W przypadku osób nieletnich na zawarcie związku małżeńskiego potrzebna jest bowiem zgoda sądu. Wniosek o wydanie takiej zgodny należy złożyć we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania sądzie rejonowym w jego wydziale rodzinnym oraz nieletnich.

Z wnioskiem taki występuje sama zainteresowana. Kiedy w sądzie uda się uzyskać zgodę na zawarcie związku małżeńskiego przez osobę nieletnią sąd wyda specjalne zaświadczenie. To właśnie takie zaświadczenie będzie potrzebne w urzędzie stanu cywilnego aby urzędnik mógł udzielić osobie nieletniej ślubu. Bez takiego zaświadczenia żaden urzędnik stanu cywilnego nie zdecyduje się na udzielenie ślubu osobie, która jest nieletnia.

Dopiero po okazaniu zaświadczenia urzędnik ma prawo aby udzielić ślubu. Postępowanie w takich sytuacjach reguluje artykuł 381 kodeksu rodzinnego oraz opiekuńczego. Warto jednak zastanowić się czy w tak młodym wieku ślub jest najlepszym rozwiązaniem.