Zasady postępowania mediacyjnego

Mediacja w sprawach rodzinnych okazuje się być często rozwiązaniem skuteczniejszym niż droga sądowa. Z całą pewnością więc warto z niej korzystać. Osoby, które obawiają się mediacji mogą być pewne, że jest to postępowanie, w którym obie strony traktowane są tak samo i nikt nie trzyma tam wspólnego frontu z którąkolwiek ze stron.

Taki przebieg procesu mediacyjnego zagwarantowany jest przez kilka zasad, którymi w swojej pracy musi kierować się mediator. Przede wszystkim obowiązuje go zasada bezstronności. Oznacza to, że mediator nie może stawać po stronie którejś z osób biorących udział w postępowaniu mediacyjnym. Obowiązuje go również zasada akceptowalności. Kryje się za tym akceptacja dla osób, które biorą udział w udział w postępowaniu mediacyjnym.

Mediator zobowiązany jest również do zachowania dyskrecji jeśli chodzi o to co działo się podczas mediacji. Jeżeli mediacja prowadzona jest ze skierowania sądu lub prokuratury ma jedynie obowiązek poinformowania o tym czy porozumienie zostało zawarte czy też nie.