Wysokość świadczeń alimentacyjnych

Niektóre matki zastanawiają się czy alimenty na dziecko mogą być ustalone tylko przez sąd.Nie jest to warunek konieczny.  Orzeczenie alimentów przez sąd to ostateczność, najczęściej dochodzi do takiego zdarzenia w sytuacji, gdy obie strony- czyli osoba uprawniona do alimentów oraz strona zobowiązana do ich płacenia- nie potrafią porozumieć się między sobą.

Sądowne orzeczenie obowiązku alimentacyjnego możliwe jest również gdy osoba zobowiązana do płacenia świadczeń nie wywiązuje się z obowiązku. Kodeks rodzinny określa wysokość alimentów, są one zależne od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego

Oznacza to, że w wypadku specjalnych potrzeb, np. choroby dziecka, wysokość alimentów będzie wyższa. Wiek dziecka również jest znaczącym czynnikiem. Im starsze dziecko, tym wymagania odnośnie jego utrzymania są większe.

Świadczenia alimentacyjne są uzależnione od zarobków zobowiązanego do ich opłacania. Im w lepszej sytuacji materialnej się znajduje, tym większe prawdopodobieństwo, że alimenty zostaną orzeczone na wyższą kwotę.