Wymagania do adopcji

W przypadku adopcji wymagane jest spełnienie kilkunastu wymogów. Przede wszystkim możliwe jest jedynie adoptowanie osoby małoletniej.

Jeżeli osoba, którą zamierzamy adoptować w chwili składania wniosku o adopcję miała ukończone 13 lat, musi ona wyrazić zgodę na adopcję. W szczególnych przypadkach, np. w sytuacji kiedy osoba ta nie jest zdolna do wyrażenia zgody, sad opiekuńczy może orzec zgodę na adopcję bez uzyskania zgody osoby małoletniej. Osoba, która zamierza adoptować dziecko musi złożyć stosowny wniosek w sądzie opiekuńczym.

Konieczne jest także uzyskanie zgody naturalnych rodziców dziecka na adopcję. Zgoda ta nie jest jednak potrzebna w sytuacji, kiedy naturalni rodzice dziecka zostali pozbawieni praw rodzicielskich oraz w przypadku, kiedy nie jest znana tożsamość naturalnych rodziców dziecka.

W przypadku, kiedy rodzice naturalni nie zgadzają się na adopcję dziecka, a decyzja ta jest krzywdząca dla dzieci, sąd może wyrazić zgodę na adopcję mimo sprzeciwu ze strony biologicznych rodziców.