Urlop ojcowski – czym jest i kiedy się należy?

Od 2010 roku, weszło prawo które uprawnia ojców nowo narodzonych dzieci do wzięcia tak zwanego urlopu ojcowskiego. Urlop ojcowski trwa 14 dni, czyli 2 tygodnie.

Długość urlopu ojcowskiego jest więc o wiele krótsza niż jest to w wypadku matek. Ojciec dziecka, może skorzystać z takiego urlopu do momentu w którym dziecko ukończy pierwszy rok życia. Aby ojciec dziecka mógł pójść na taki urlop, przed jego rozpoczęciem złoży swojemu pracodawcy odpowiedni wniosek. Ojciec dziecka, powinien wiedzieć iż nie może dostać odmowy na tego rodzaju wniosek o urlop. Podstawową cecha takiego urlopu jest jego jednorazowość.

Wskazuje to na brak możliwości podzielenia tych 14 dni na dwa bądź trzy osobne urlopy. Długość urlopu ojcowskiego nie jest także zależna od ilości urodzonych dzieci, jak to jest w wypadku urlopu macierzyńskiego. Ojcu, który przebywa na takim urlopie, przysługują podobne prawa ochronne jak matce na urlopie macierzyńskim. Mianowicie, pracodawca nie może zwolnić go ze stosunku pracy. Wykorzystanie urlopu ojcowskiego nie ma także żadnego wpływu na zmianę długości trwania przysługującego urlopu wypoczynkowego.

Jednak urlop ojcowski to zupełnie coś innego niż część urlopu macierzyńskiego z którego ojciec dziecka także może skorzystać. Kodeks pracy zaznacza w 180 artykule, że jeśli matka zrezygnuje z części urlopu ustalonej w kodeksie, to ojciec może przejąc przysługującą różnicę urlopu matki dziecka. W sytuacji kiedy matka dziecka sama nie może skorzystać z urlopu macierzyńskiego, ojciec dziecka może wykorzystać pewną jego część. Na urlop macierzyński może udać się ojciec dziecka, który będzie chciał z niego skorzystać.

Jeśli ojciec nowo narodzonego dziecka nie będzie chciał pójść na taki urlop musi skorzystać z niego matka. Jak więc widzimy prawo do odbyć urlopu z powodu narodzenia dziecka nie przysługuje tylko kobietom. Bardzo ważne jest by noworodek miał zapewnioną opiekę kochających rodziców.

Bez względu na to czy jesteś kobieta spodziewającą się dziecka czy mężczyzną oczekujących narodzin potomka, powinieneś zapoznać się z przysługującymi ci prawami.