Umowa o dzieło a zasiłek

Jestem bezrobotnym z prawem do zasiłku, przynajmniej tyle. Mam prośbę, napiszcie mi czy klepnięcie z kimś umowy o dzieło na krótki okres sprawi, że dostanę jakąś opłatę karną albo zabierze mi się ten śmieszny zasiłek? Proszę o konkretną informację.

Patrząc na informacje z art. 2 ust. 1 pkt. 2 w zw. z pkt. 11 nie może Pani zaczynać na własną wolę działań dla pracodawcy na podstawie jakiejkolwiek umowy – np. umowa o pracę, umowa o dzieło. Rozpoczęcie pracy będzie rezygnację z statusu bezrobotnego i bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, który byłby jeszcze aktywny. Znaczy to tyle, że obowiązek wyrejestrowania się leży na zarejestrowanym, w razie braku wypisu Urząd Pracy ma sposobność wyznaczyć określoną ustawą sankcję za nie udostępnienie informacji o rozpoczęciu pracy zarobkowej. Radzimy zatem dwa rozwiązania: branie zasiłku do końca lub szczerą rezygnację i zapoczątkowanie pracy, która da Ci przyzwoity dochód, wyższy od zasiłku z UP.