Umowa najmu garażu

Umowa najmu garażu

Dziś chcemy rozwiać wątpliwości Zenona, który to odziedziczył niedawno po dziadku garaż, a nie ma potrzeby, aby z niego korzystać. Zenon zapytał nas wprost o to jak wygląda umowa najmu garażu, a także o to co powinno się w niej znajdować. Panu Zenonowi gratulujemy rozsądku, który wyraził się chęcią legalnego wynajęcia garażu i informujemy go jednocześnie, że już za chwilę zdobędzie wiedzę, która pozwoli mu na całkowte rozwiązanie tego problemu.

Umowa najmu garażu to pismo, które bezwzględnie podpisane powinno być przez każdego właściciela garażu, który chce go wynająć. Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że powierzając komuś garaż nigdy nie wiesz kim jest ta osoba, co będzie w tym garażu robiła i co będzie tam przetrzymywała. Mając podpisaną taką umowę obarczasz się nie tylko obowiązkiem opłaty podatku dochodowego, ale też sprawiasz, że masz podkładkę, jeśli okaże się, że najemca był nieuczciwy.

W umowie najmu garażu bezwzględnie znaleźć powinny się informacje odnośnie danych osobowych zarówno właściciela garażu, jak i najemcy, powinny one zostać sprawdzone i zweryfikowane na podstawie dokumentów toższamości, których numery także należy zamieścić w owej umowie. To chyba jasne, ale w umowie takiej należy zamieścić informacje odnośnie nieruchomości, które umowa dotyczy. W tym miejscu właściciel garażu powinien oświadczyć, że jest jego pełnoprawnym właścicielem. Jeśli tak zdecydujecie, to powinniście również zawrzeć tu informację o tym, że najemca nie ma prawa do podnajmowania garażu osobie trzeciej, radzimy Ci to zrobić.

Przejdźmy teraz do kwestii finansowych, bo i o nich w umowie zapomnieć nie można, co powtarzano na męskim blogu zbygniew.pl. Koniecznie należy napisać o wynagrodzeniu, jakie właściciel garaży będzie otrzymywał za jego wynajem. Powinno się również zaznaczyć terminy płatności kolejnych miesiecznych bądź kwartalnych stawek, wraz z informacją o tym, gdzie wpływać powinny pieniążki. Na końcu samej umowy zawrzeć można informacje o tym, która za stron obciążona będzie wszelkimi kosztami związanymi ze spisaniem takiej umowy, tych jednak być nie powinno.

Mamy nadzieję, że nasz wywód jest dla Ciebie wystarczający i że wiesz już jak napisać umowę najmu garażu. Jeśli jednak jest inaczej, to zachęcamy Cię do zapoznania się z poniższą grafiką, na której wyraźnie widać jak umowa taka powinna być skonstruowana.

Umowa najmu garażu
Umowa najmu garażu