Rodzaje adopcji

W Polsce możliwe są trzy rodzaje adopcji, czyli przysposobienia. Możliwe jest przysposobienie pełne, przysposobienie pełne nierozwiązywalne oraz przysposobienie niepełne. Poprzez adopcję pełną pomiędzy dzieckiem, a osobami, które je adoptują oraz pomiędzy dzieckiem a rodziną osób, które dokonują przysposobienia dochodzi do powstania pokrewieństwa.

Poprzez adopcję pełną zrywane są wszelkie więzi, które łączyły dziecko z naturalnymi rodzicami i rodziną. Za rodzinę uważani są dziadkowie, czy wujostwo. Przy pełnej adopcji w akcie urodzenia dziecka jako rodziców podawane są dane osobowe rodziców dokonujących adopcji. Po decyzji sądu opiekuńczego dziecko może otrzymać także całkowicie nowy akt urodzenia.

Przy adopcji pełne adoptowane dziecko będzie nosiło nazwisko osoby przysposabiającej. Odmianą przysposobienia pełnego jest przysposobienie pełne nierozwiązywalne. Przy tego typu adopcji obowiązuje zachowanie całkowitej tajemnicy. Jest to adopcja nierozwiązywalna. Adopcja ta jest możliwa po zgodzie rodziców naturalnych.