Reklamacja a rękojmia. Prawa konsumenta!

Reklamacja jakożądanie klienta, które jest bezpośrednio skierowane do sprzedawcy,  jest przejawem niezadowolenia klienta jakością towaru. Czego możemy się domagać? Przede wszystkim wymiany, naprawy, jak również żądanie zwrotu pieniędzy za towar, czy obniżenia ceny.

Sprawy reklamacji normowane są aktualnie przede wszystkim przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz – w zakresie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego. Na podstawie ustawy kupujący może żądać od sprzedawcy nieodpłatnej wymiany bądź naprawy towaru niezgodnego z umową. Jeśli jednak wada jest istotna a sprzedawca nie jest w stanie spełnić takiego żądania w określonym czasie; czy też naprawa narażałaby kupującego na znaczne niedogodności;  lub niemożliwa czy wymagałaby zbyt wysokich kosztów; klient ma prawo domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od zawartej umowy.

Reklamację towaru można złożyć w ciągu 2 lat od jego nabycia. W razie wymiany towaru termin biegnie na nowo. Ponadto reklamacja powinna nastąpić nie później niż 2 miesiące po wykryciu niezgodności z umową. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego, jeżeli towar jest niezgodny z umową i jednocześnie a jego niezgodność  istniała już w chwili wydania towaru. Jeśli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie doprowadzenia towaru wadliwego do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Chcąc reklamować towar, musimy pamietać, że w reklamacji muszą się znaleźć podstawowe informacje dotyczące daty zgłoszenia, określenia sprzedawcy i kupującego a także zakupionego towaru, opis niezgodności i wad, oraz oznaczyć to, co wybieramy, czyli nieodpłatną naprawę czy wymianę.

Sprzedawca, ma obowiązek ustosunkować się do naszej reklamacji w ciągu 14 dni, liczonych od dnia następnego po dniu, w którym ją złożyliśmy. Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji. Reklamować możemy każdy towar, który jest niezgodny z umową, niezależnie czy zakupiony jest z promocji czy też nie, gdyż został on kupiony jako pełnowartościowy, z tym wyjątkiem że w okazyjnej cenie. Inaczej jest, gdy powodem obniżenia ceny jest wada towaru, o której wiedzieliśmy.