Prawo handlowe i gospodarcze - jaka kancelaria?

Prawo handlowe i gospodarcze – jaka kancelaria?

Kancelaria Florczak Keller i Wspólnicy to łódzka kancelaria, która specjalizuje się w wielu gałęziach prawa, realizując swoje usługi dla szerokiego spektrum klientów. Jedną z wiodących specjalności tego podmiotu jest jednak prawo handlowe i gospodarcze, w ramach którego świadczona jest pomoc przedsiębiorcom nie tylko z okolic Łodzi, ale też całej Polski.

W czym można pomóc?

Usługi świadczone przez kancelarię stoją zawsze na najwyższym poziomie. Co ważne – obejmują one wszystkie obszary prawa handlowego i gospodarczego. Mowa tu przede wszystkim o zagadnieniach dotyczących prawa kontraktów, spółek, konkurencji, własności intelektualnej, a nawet prawa zamówień publicznych i szeroko rozumianych zagadnień związanych podatkami. Kancelaria zajmuje się również rozwiązywaniem sporów z zakresu prawa pracy.

Kancelaria

https://kancelaria-kfk.pl/specjalizacje/obsluga-przedsiebiorcow/prawo-handlowe-i-gospodarcze/

Co ważne – kompetencje kancelarii obejmują również szeroko rozumiane prawo gospodarcze, w ramach którego pomaga ona w rozwiązaniu sporów przez Sądami Administracyjnymi. Dotyczą one najczęściej takich kwestii jak posiadanie koncesji i zezwoleń, ale też wielu innych, złożonych spraw, w ramach których konieczna jest wielopłaszczyznowa znajomość zagadnień prawnych. O tym, że usługi te realizowane są w sposób kompleksowy i profesjonalny, bardzo często świadczą klienci w ramach swych referencji.

Jak pracujemy i komu możemy pomóc?

Nasze usługi pomocy prawnej kierujemy w stronę wszystkich przedsiębiorców i to zarówno działających w oparciu o kapitał polski, jak i zagraniczny.

Spektrum naszego wsparcia jest bardzo szerokie i opiera się głównie na pomocy w zakresie:

  • prawa spółek, to jest zagadnień związanych z ich zakładaniem, przekształcaniem a nawet likwidacją,
  • obniżeniu kosztów podatków, który wynika z obowiązujących zapisów prawnych; pomoc ta dotyczy zarówno samej działalności gospodarczej, jak i poszczególnych transakcji,
  • obsługi prawnej świadczonej wobec organów małych, średnich i dużych spółek kapitałowych,
  • bieżącej pomocy prawnej, wynikającej z faktu doradztwa (w każdym zakresie) dotyczącego aktualnej sytuacji w wybranym przedsiębiorstwie,
  • realizacji korzystnych dla siebie negocjacji handlowych, a także – w razie potrzebny – pomocy w zakresie niezbędnej dokumentacji handlowej (w tym umów),
  • reprezentowania konkretnych osób w trakcie zgromadzeń wspólników, ale też też podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • reprezentacji poszczególnych spółek w zakresie postępowań rejestrowych itd.,
  • wsparcia przedsiębiorców w trakcie sporów z kontrahentami; dotyczy to również tych sytuacji, gdy przedsiębiorca odpowiada przez sądami powszechnymi w w/w sporach,
  • przygotowania ofert będących przedmiotem analizy w ramach ogólnie pojętych przetargów publicznych,
  • wsparcia przedsiębiorcy w ramach realizacji zamówień publicznych (na każdym etapie pracy).

Podsumowując, kancelaria Florczak Keller i Wspólnicy to profesjonalny podmiot, który – dzięki odpowiednim kwalifikacjom i doświadczeniu – skutecznie pomaga przedsiębiorcom w ich problemach dotyczących prawa handlowego i gospodarczego.