Prawo autorskie a treści na stronach internetowych

Prawo autorskie a treści na stronach internetowych

Obecnie trudno jest sobie wyobrazić życie bez dostępu do informacji z internetu. Dotyczy to zarówno szukania porad związanych z tym, jaki film warto obejrzeć w kinie, jak również wyboru odpowiedniego samochodu, pracodawcy lub innych rzeczy, które mają ogromny wpływ na życie. Wiele osób chce się dzielić znalezionymi przez siebie informacjami, przez co można łatwo popełnić błąd i nawet nieświadomie złamać prawo autorskie.

  1. Przedmiot prawa autorskiego
  2. Nieodpłatne korzystanie z utworu na użytek prywatny
  3. Cytowanie treści z innych stron internetowych

Sprawdź, o czym powinieneś pamiętać, aby uniknąć nieprzyjemności związanych z kopiowaniem cudzych treści ze stron internetowych.

Przedmiot prawa autorskiego

Na początek warto przypomnieć definicję prawa autorskiego. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczą one głównie tego, w jaki sposób dane dzieło może być użytkowane oraz kto ma prawo do czerpania związanych z nim korzyści finansowe. Ustawa, która obowiązuje w tej kwestii ma już swoje lata (jest z 4 lutego 1994 roku), jednak wciąż pozostaje aktualna. Zgodnie z nią utwór podlegający ochronie może mieć nie tylko postać piosenki, fotografii lub wzoru, ale też może go wyrażać tekst publicystyczny, naukowy lub nawet symbol matematyczny.

Dodatkowo niezależnie od miejsca, w którym dany utwór został opublikowany, autorowi zawsze przysługuje ochrona praw autorskich. Nie ma przy tym znaczenia czy dana osoba poczyniła jakieś działania na poczet zabezpieczenia swojej pracy. Co ważne, ochrona obowiązuje również te utwory, które nie zostały dokończone. W prawie autorskim można wyodrębnić osobiste prawa autorskie oraz autorskie prawa majątkowe. Te pierwsze oznaczają niezbywalne prawa autora do swojego dzieła, co daje mu prawo między innymi do oznaczenia dzieła swoim swoim nazwiskiem lub pseudonimem, prawo nadzoru i gwarancję nienaruszalności treści. Prawa majątkowe związane są z uprawnieniem autora do korzystania z utworu oraz z czerpaniem korzyści za jego udostępnianie.

Nieodpłatne korzystanie z utworu na użytek prywatny

Od momentu, w którym autor upowszechnia swój utwór, każda osoba ma prawo korzystać z niego bez ponoszenia kosztów i w tym celu nie musi wnioskować o uzyskanie zezwolenia. Należy jednak zaznaczyć, że dotyczy to wyłącznie pobrania utworu na użytek prywatny. Dzięki temu w dowolnym momencie możesz pobrać na dysk artykuły z internetu, skopiować je dla siebie lub nawet wydrukować. Inaczej to jednak wygląda w sytuacji, w których chciałbyś udostępnić utwór innym osobom. Wówczas możne to zostać uznane za czyn karalny.

Cytowanie treści z innych stron internetowych

Co zatem powinieneś zrobić, jeżeli chciałbyś podzielić się interesującymi cię informacjami z własnymi czytelnikami? W takiej sytuacji najprościej jest skorzystać z prawa cytatu. Zgodnie z zapisami w prawie autorskim, dozwolone jest przytaczanie fragmentów innych dzieł pod warunkiem, że ma to sensowne uzasadnienie. Tego typu cytat powinien jednak stanowić cześć innego utworu, dlatego też nie możesz publikować samego tekstu fragmentu utworu innego autora. Wymaga się również, aby każdy cytowany fragment został odpowiednio zaznaczony. Oprócz podania oryginalnego autora i źródła cytatu ważne jest również wyodrębnienie takiego fragmentu na tle pozostałego tekstu.

Artykuł powstał przy współpracy z kancelarią adwokacką www.jakubowskazawada.com.