Pozew o rozwód za porozumieniem stron - na czym polega?

Pozew o rozwód za porozumieniem stron – na czym polega?

Pozew o rozwód bez orzeczenia o winie

Rozwód za porozumieniem stron jest możliwy tylko wtedy, kiedy obie strony zgadzają się na warunki rozwiązania związku małżeńskiego. Na etapie ustalania warunków pomiędzy małżonkami, warto uwzględnić kilka istotnych aspektów, jak np. opieka nad dziećmi, podział majątku. W dzisiejszych czasach rozwody są coraz popularniejszym zjawiskiem społecznym. Rozpad dotychczasowego małżeństwa, który będzie uznany przez sąd musi być trwały i nieodwracalny – nawet w przypadku porozumienia stron należy udowodnić ten fakt przed sądem. Aby sąd uznał wniosek, konieczne jest udowodnienie, że nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego. Decyzja sędziego pojawi się w wyroku rozwodowym.

Wielu specjalistów wskazuje, że najszybszym i najtańszym sposobem na rozwiązanie związku małżeńskiego jest właśnie rozwód za porozumieniem stron. Dlaczego? Otóż w  przypadku rozwodu bez orzekania o winie instytucje sądowe nie przeprowadzają skomplikowanego postępowania wraz z ustaleniem winy któregokolwiek z małżonków. Nie ma rozpraw o podział majątku czy wysokość alimentów. Aby maksymalnie przyśpieszyć czas rozpatrzenia sprawy rozwodowej, warto przygotować szereg dokumentów, takich, jak:

  • pozew rozwodowy,
  • porozumienie małżeńskie odnośnie braku orzekania o winie jednej ze stron,
  • porozumienie rodzicielskie (opcjonalnie w przypadku posiadania dzieci).

W pozwie rozwodowym powinien się znaleźć wniosek o rozwiązanie związku małżeńskiego. Wraz z takim kompletem dokumentów możesz udać się do stosownego sądu, który doprowadzi do orzeczenia rozwodu, tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Pozew rozwodowy to pierwszy krok. Następnie trzeba przybyć na sprawę rozwodową. Sędzia przesłuchuje obie strony. Jeśli sąd  będzie mieć wątpliwości odnośnie stałego i nieodwracalnego rozpadu pożycia małżeńskiego, może zadawać dodatkowe pytania. Niewykluczone, ze postępowanie rozwodowe się wydłuży. W trakcie sprawy rozwodowej sędzia musi wziąć pod uwagę wiele aspektów decyzji o rozwodzie. Orzeczenie o uznaniu pozwu, po rozprawie rozwodowej, zostanie wydane nawet w ciągu 2-3 miesięcy. Zgodny wniosek zwykle wiele ułatwia w istotnych kwestiach towarzyszących rozwiązaniu małżeństwa.

Rozwód za porozumieniem stron – ile kosztuje rozwód?

Decydując się na rozwód za porozumieniem stron, każdy ze współmałżonków musi liczyć się ze pewnymi kosztami. Cena rozwodu za porozumieniem to wydatek 150 złotych. Do tego należy doliczyć opłatę sądową w kwocie 600 złotych, gdzie 300 złotych zwracane jest w razie uznania porozumienia stron, natomiast kolejne 300 złotych dzielone pomiędzy już byłych małżonków, więc obie strony ponoszą koszt.

Warto tu dodać, że w sprawie rozwodowej za porozumieniem stron, nie rozstrzyga się tematu podziału majątku wspólnego, czy władzy rodzicielskiej. Gdy owocem małżeństwa są małoletnie dzieci, rozprawa rozwodowa może stać się bardziej skomplikowana. Pomimo rozpadu małżeństwa i nawet gdy nastąpiło porozumienie rodziców w kwestii rozwodu, sąd może oddalić wniosek rozwodowy i zakończenie małżeństwa nie będzie możliwe. Przeważnie powodem są  wspólne dzieci, których dobro brane jest pod uwagę przez sąd.

Do napisania pozwu rozwodowego oraz sporządzenia umowy pomiędzy małżonkami przyda się pomoc doświadczonego adwokata. Samodzielne przygotowanie dokumentów zajmie Ci nie tylko wiele czasu, ale także nie będziesz mieć pewności, że robisz to poprawnie. Okazuje się, że nawet w przypadku rozwodu za porozumieniem stron pomoc wykwalifikowanego adwokata będzie nieoceniona. Jeśli chcesz zminimalizować koszty, stres i czym prędzej zakończyć związek małżeński – zdecyduj się na formę rozwodu bez orzekania o winie, a na pewno nie pożałujesz swojego wyboru. Porozumienie małżonków pozwala uniknąć stresu – korzystają na tym obie strony. Taka forma rozwiązania małżeństwa pozwala – bez nadmiernej zwłoki – doprowadzić rozwód do końca już na pierwszej rozprawie, na podstawie wyroku rozwodowego.