Postępowanie spadkowe, testament, zachowek

Profesjonalne doradztwo prawne wydaję się być koniecznym w przypadku tworzenia prawomocnego testamentu czy też ubiegania się o spadek po zmarłych.

TESTAMENT to wedle prawa dokument wyłącznie jednego spadkodawcy, rozporządzający całym majątkiem na wypadek jego śmierci. Co ważne, spadkodawca może w dowolnym momencie zmienić lub odwołać swoje postanowienia, dlatego też, mimo iż testament jest dokumentem prawnym, jest w specyficzny sposób wiążący. Profesjonalny testament powinien być sporządzony tak, by jasno określał wolę spadkodawcy i w sposób najpełniejszy prowadził do jej urzeczywistnienia.

ZACHOWEK jest z kolei formą zabezpieczenia interesów najbliższych spadkodawcy osób, pominiętych w testamencie. Wedle przepisów prawnych, po śmierci spadkodawcy, spadkobiercom przysługuje prawo do roszczenia zachowku, czyli określonej sumy pieniężnej.

SPADEK zaś to ogół obowiązków i praw przysługujących spadkobiercom w momencie śmierci spadkodawców. Spadkiem mogą być oczywiście środki finansowe, akcje, przedmioty, nieruchomości, jak i stany faktyczne wpływające na prawną sytuację osób, na przykład posiadanie lub nabywanie.

Osoby ubiegające się o przyznanie spadku po osobie zmarłej powinny złożyć odpowiedni wniosek w sądzie rejonowym, zgodnym z ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawcy. Do takiego dokumentu należy dodatkowo załączyć akt stanu cywilnego, potwierdzający rodzinne koligacje ze zmarłym. Jednorazowa opłata za wniesienie takiego wniosku wynosi 50 złotych. Do pół roku od otwarcia testamentu należy dodatkowo złożyć w sądzie oświadczenie o przyjęciu (lub odrzuceniu) należnego spadku.

Ze względu na wszelkie niuanse, wynikające z postępowania spadkowego, warto więc zasięgnąć rady doświadczonego i wykwalifikowanego radcy prawnego. W prosty i przejrzysty sposób podpowie on, jak bezbłędnie stworzyć testament oraz za pośrednictwem jakich pism sądowych ubiegać się o spadek czy zachowek.