Pisma procesowe w sprawach administracyjnych

Niewątpliwie wielu z nas napisanie oficjalnego pisma procesowego przysparzać będzie wielu kłopotów. Jak zatem stworzyć prawomocny dokument, dzięki któremu osiągniemy swoje cele przed sądem?

Najlepiej skorzystać oczywiście z rady doświadczonego doradcy prawnego, który podpowie, jakie informacje i treści zawrzeć w piśmie. Dodatkowo, z pewnością w sposób jasny i zrozumiały wytłumaczy on wszelkie prawne niuanse, towarzyszące postępowaniom sądowym.

Działając pod okiem profesjonalnego prawnika, na pewno unikniemy jakichkolwiek nieprzyjemnych nieporozumień, i, co najważniejsze, osiągniemy za pomocą dobrze skomponowanego i skonstruowanego dokumentu swoje cele.

Prawnik bądź notariusz może zatem okazać się skuteczną pomocą przy tworzeniu wszelkiego rodzaju pełnomocnictw, umów czy aneksów. Często bowiem zdarza się, iż jedynie fachowa wiedza prawnicza jest w stanie skutecznie zabezpieczyć nasze interesy oraz dokładnie określić indywidualne cele, potrzeby czy oczekiwania względem pracowników.

Warto zauważyć, iż takie prawnicze usługi nie należą do bardzo kosztownych. Każda szanująca się kancelaria prawna oferuje bowiem przystępny cennik dla swoich klientów, nawet tych mniej zamożnych. Aby uchronić się przed konsekwencjami czy niebezpieczną niekiedy niewiedzą, należy więc poprosić o fachową poradę prawną.

Ogólnie rzecz biorąc, każde pismo procesowe powinno odpowiadać ściśle określonym wymogom formalnym i zawierać właściwe informacje. Sposób pisania prawnych dokumentów określa szczegółowo artykuł 126 Kodeksu postępowania cywilnego. Najważniejszymi danymi, które powinny znaleźć się w różnego rodzaju pismach sądowych są w szczególności:

– właściwe oznaczenie sądu, do którego kieruje się wniosek,
– imiona i nazwiska stron, ich przedstawicieli lub pełnomocników,
– oznaczenie i specyfikacja rodzaju pisma,
– konspekt wniosku wraz z dowodami,
– podpisy obu stron (przedstawicieli lub pełnomocników),
– wykaz załączników.