Opłaty i podatki u notariusza

Mogłoby wydawać się, ze tak samo jak każdy inny usługodawca również notariusz może całkowicie dowolnie ustalać wysokość pobieranej przez siebie opłaty. Nie jest to, jednak prawdą głównie ze względu na to, że tak samo jak każdy inny urzędnik państwowy musi trzymać się określonych przepisów a co za tym idzie również tego związanego z opłatami, które pobiera.

Taksa notarialna ustalana jest w rozporządzeniu ministra skarbu i nie można jej pod jakimkolwiek pozorem zmieniać. Jej wysokość uzależniona jest w główniej mierze od rodzaju wykonywanej czynności oraz od stopnia jej skompilowania.

Należy pamiętać także o tym, że kancelaria notarialna także pobiera podatki. W głównej mierze są to podatki od spadków oraz darowizn. Oczywiście owe podatki nie trafiają do kieszeni urzędnika, ale skarbu  państwa- ma on obowiązek w wyznaczanym terminie i trybie je odprowadzić.

Można, więc powiedzieć, że być może rzeczywiście notariusz to osoba, która może zarobić wiele aczkolwiek ponosi również ogromną odpowiedzialność za swoje czyny oraz pobrane pieniądze, jeśli nie załatwi wszystkich spraw w określonym trybie może sam odpowiadać karnie. Należy, więc do osoby tego urzędnika podchodzić z pewnym dystansem i nie kreować tylko opinii, że „bierze pieniądze za nic”. Tak z cała pewnością nie jest. Każda odpowiedzialna uncja powinna być także należ6ycie wynagradzana. Chodzi tutaj również o czas i masę pieniędzy, które musiał poświęcić, aby owy zawód uprawiać. O takich aspektach nie powinniśmy w żadnym przypadku zapominać.