O prawie

Rozwód w Polsce

Rozwód w naszym kraju jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem. Niestety taka sytuacja nie jest niczym przyjemnym ani dla obojga osób, które niegdyś zawarły związek małżeński ani tym bardziej dla dzieci, dla których ta właśnie sytuacja jest chyba jedna z gorszych, jakie przyjdzie mu doświadczyć w ...

Dzielimy po rozwodzie mieszkanie

Rozwód to nie tylko zakończenie związku małżeńskiego. To również konieczność podzielenia majątku, którym małżonkowie do niedawna dysponowali wspólne. Rzeczy takie jak meble czy samochód podzielić jest zdecydowanie łatwiej. Najwięcej emocji wzbudza zawsze podział mieszkania. Najlepiej jest oczywiście jeśli ...

Zgoda na ślub nieletniej

Kiedy nasza nieletnia córka zajdzie w ciąże z całą pewnością chcielibyśmy zalegalizować jej związek z ojcem dziecka. Niestety nie jest to takie proste. W przypadku osób nieletnich na zawarcie związku małżeńskiego potrzebna jest bowiem zgoda sądu. Wniosek o wydanie takiej zgodny należy złożyć we właściwym ...

Czyj jest dom po rozwodzie?

Gdy małżonkowie wspólnie w trakcie trwania małżeństwa wybudują dom na działce, która jest własnością tylko jednego z nich, to i dom na niej postawiony jest własnością tego jednego. Działka nie jest majątkiem wspólnym w przypadku gdy należała do danej osoby jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego lub ...

Czyj jest kredyt po rozwodzie?

O ile małżonkowie nie podpisali intercyzy, po orzeczeniu rozwodu powstaje między nimi rozdzielność majątkowa. Sama rozdzielność nie oznacza automatycznie podziału majątku. Podział majątku to czynność,którą przeprowadza się w postępowaniu sądowym. Jeśli sam rozwód nie budzi zastrzeżeń można jednocześnie ...