O funduszu alimentacyjnym

Rozwód to sytuacja, która drastycznie zmienia życie wszystkich członków rodziny. Nie zmienia jednak jednego: rodzice nadal mają obowiązek łożenia na utrzymanie swoich dzieci. Jeżeli któreś z nich się z tego obowiązku nie wywiązuje można złożyć w sądzie pozew o zasądzenie alimentów.

Często jednak nie zmienia to sytuacji: rodzic dalej nie przekazuje należnych pieniędzy. Można wtedy udać się do komornika. Często jednak egzekucja komornicza również jest nieskuteczna. W takiej sytuacji pozostaje nam korzystanie z funduszu alimentacyjnego. Niestety pieniędzy z funduszu nie dostaną wszyscy. Mogą po nie sięgnąć jedynie ci, którzy w ciągu jednego miesiąca nie otrzymują dochód większych niż 725 złotych na jedną osobę w rodzinie.

Pieniądze z funduszu alimentacyjnego zostaną wypłacone dopiero wtedy, kiedy złożymy stosowny wniosek. Musi on być uzupełniony takimi dokumentami jak kserokopia dowodu osobistego, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie wydane przez komornika, że prowadzona egzekucja zakończyła się fiaskiem.