Nieodpoweidzialność rodziców wobec dzieci

Z nieodpowiedzialnością wobec dzieci spotykamy się coraz częściej. Nagminnym i dosyć popularnym zjawiskiem staje się fakt, gdy to wyłącznie my dorośli jako opiekunowie naszych dzieci dopuszczamy się do czynów godnych pogardy. Mamy tutaj przede wszystkim na myśli sprawy związane z nadużywaniem alkoholu w obecności dzieci, gdy one bezbronne zostają pod naszą opieką i dzieje im się krzywda wtedy to my jesteśmy pociągnięci do odpowiedzialności.

Jednak gorzej, jeśli w tej sytuacji jesteśmy pod wpływem alkoholu wtedy grozi nam nie tylko kara pozbawienia wolności, ale również niezmierna krzywda dla dziecka, które zostaje oddane do domu dziecka lub innych placówek tego typu. Jeśli zdecydowaliśmy się na posiadanie dzieci nie lekceważmy pewnych naszych zachowań, które w przyszłości mogą mieć tragiczne skutki i być brzemieniem na całym życiu naszego dziecka oraz naszym własnym.

Jeśli nasze dziecko jest pełnoletnie dopiero wtedy ponosi za siebie odpowiedzialność jednak dopóki nie ukończy 18 roku życia to właśnie my jesteśmy z nie odpowiedzialni i w pełni sprawujemy nad nimi opiekę.