Kontakty ojca z dzieckiem po rozwodzie

Orzekając o rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód sąd orzeka również w sprawie małoletnich dzieci, ustalając przy kim pozostają pod stałą opieką. Ustala też – jeśli nie zrobią tego rodzice – o częstotliwości wizyt drugiego rodzica jak również o wysokości alimentów.

Niestety po rozwodzie wielu eks małżonków wykorzystuje niecnie swoje pociechy do dalszej walki. Utrudnianie kontaktów z dochodzącym tatą nie jest wcale tak marginalne jakby się mogło wydawać. Ojcowie skarżą się, że matki dość często w dniu umówionych spotkań z dziećmi po prostu nie dopuszczają do nich. Stosują przeróżne metody od najprostszych, jak nie otwieranie drzwi po bardziej skomplikowane jak wysyłanie dziecka na przeróżne zajęcia.

Prawo stoi jednak po stronie odwiedzających. Tak samo jak dochodzący rodzic ma święty obowiązek płacić alimenty tak samo i ten stale zajmujący się ma dotrzymać postanowień sądu. Tłumaczenie, że zauważa się coś niepokojącego po tych spotkaniach należy albo skierować na drogę sądową albo zaniechać swojego działania. Według prawa ten kto uniemożliwia spotkań z dzieckiem może zostać pociągnięty nie tylko do odpowiedzialności przed sądem rodzinnym ale też zostać zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów jakie ta druga strona poniosła np. zwrócić koszty dojazdu czy biletów do kina.