Jak długo trwa urlop macierzyński?

Urlop macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która będąc zatrudniona, urodzi dziecko. Jednak czas trwania takiego urlopu jest uwarunkowany od wielu czynników. Jego długość określa przede wszystkim liczba urodzonych dzieci podczas jednego porodu. Najmniejsza liczba przyznawanych pełnopłatnych tygodni urlopu wynosi dwadzieścia i odnosi się do jednego urodzonego dziecka. Największą liczbę tygodni urlopu macierzyńskiego dostaje kobieta, która urodzi pięcioro bądź więcej dzieci. W tym wypadku liczba ta zwiększona zostaje do trzydziestu siedmiu tygodni. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły.

Jakie? Jednym z takich przypadków jest, nieszczęśliwe urodzenie martwego dziecka. W takiej sytuacji, kobieta także ma prawo do urlopu macierzyńskiego jednak trwa on bardzo krótko bo osiem tygodni, i rozpoczyna się w dniu porodu. Kobieta ma wtedy czas na regenerację sił zarówno fizycznych jak i emocjonalnych. Kolejnym takim przypadkiem jest zgon dziecka przed ukończeniem ósmego tygodnia życia, urlop macierzyński kończy się wraz z końcem ósmego tygodnia od jego rozpoczęcia. Gdyby dziecko zmarło po zakończeniu trwania tych ośmiu tygodni, dolicza się jeszcze do jego trwania jeden tydzień.

Podobna sytuacja ma miejsce w wypadku zrzeczenia się praw do wychowywania dziecka. Jeśli sytuacja taka nastąpi przed upłynięciem ośmiu tygodni to urlop macierzyński kończy się wraz z upłynięciem ósmego tygodnia. Jeśli dziecko zostanie oddane do rodzinny zastępczej po ósmym tygodniu, urlop macierzyński kończy się w dniu, w którym dziecko zostaje oddane. Inną sytuacją jest hospitalizacja nowo narodzonego dziecka. Jeśli dziecko ma pozostać w szpitalu dłużej niż osiem tygodni, kobieta ma prawo wrócić do pracy i po wypisaniu dziecka ze szpitala, wrócić na urlop macierzyński.

Taka sytuacja umożliwia także przekazanie urlopu macierzyńskiego na ojca dziecka. Każda z kobiet, ma jednak możliwość przedłużyć przysługujący jej urlop macierzyński. Jeśli kobieta urodziła jedno dziecko, to może przedłużyć czas jego trwania do okresu sześciu tygodni. W wypadku, urodzenia więcej niż jednego dziecka, kobieta może przedłużyć okres urlopu macierzyńskiego nawet do ośmiu tygodni. Każda kobieta powinna być świadoma tego ile tygodni urlopu macierzyńskiego jej przysługuje.