Formalności u notariusza w kupnie-sprzedaży nieruchomości

Podczas dokonywania kupna bądź sprzedaży nieruchomości należy wziąć pod uwagę wiele prawnych niuansów i kruczków, czających się w różnego rodzaju umowach. Aby skutecznie wyeliminować ryzyko pomyłki, błędu czy też wykluczyć nieprzyjemne niedopowiedzenia, najlepiej skorzystać z rad doświadczonych radców prawnych i notariuszy.

Po pierwsze i najważniejsze – profesjonalna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości musi zachowywać pewne szczególne wytyczne formalne. Artykuł 158 Kodeksu cywilnego wyraźnie mówi  tym, iż umowa kupna-sprzedaży powinna być aktem notarialnym. W innym przypadku nawet najlepiej skonstruowana umowa okaże się nieważną.

Wedle zasad tejże umowy, osoba sprzedająca nieruchomość zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności na osobę kupującą, zwaną najczęściej nabywcą. Nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest z kolei do uiszczenia całości należności za zakupioną działkę czy dom.

Aby notarialny akt umowy kupna-sprzedaży nieruchomości uczynić w pełni prawomocnym, należy zawrzeć w nim następujące informacje:
– numer księgi wieczystej,
– powierzchnia działki, lokalu, mieszkania lub domu,
– wszelkie dane z ewidencji gruntów, budynków i lokali,
– precyzyjnie określona kwota, za jaką sprzedający odstępuje od prawa własności na rzecz nabywcy.

Po podpisaniu umowy kupn-sprzedaży pomiędzy stronami, notariusz zobowiązuje się do umieszczenia w akcie notarialnym wniosku o dokonanie właściwego wpisu w księgach wieczystych. Taki wniosek wysyła on niezwłocznie do właściwego sądu, w celu otrzymania wypisu i ponownego wpisu do ksiąg wieczystych, tym razem z nazwiskiem nowego posiadacza nieruchomości.

Celem zabezpieczenia się przed jakimkolwiek oszustwem finansowym, sprzedający nieruchomości najczęściej dołączają do umów klauzule, mówiącą o poddaniu się nabywcy rygorowi egzekucji w przypadku nieuiszczenia odpowiedniej sumy. Rygor ten stosuje się na odstawie artykułu 777  § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego.