Dzielimy po rozwodzie mieszkanie

Rozwód to nie tylko zakończenie związku małżeńskiego. To również konieczność podzielenia majątku, którym małżonkowie do niedawna dysponowali wspólne. Rzeczy takie jak meble czy samochód podzielić jest zdecydowanie łatwiej. Najwięcej emocji wzbudza zawsze podział mieszkania.

Najlepiej jest oczywiście jeśli małżonkowie się dogadają i załatwią sprawę polubownie. Jeżeli jednak okazuje się to być niemożliwe wtedy można skierować sprawę do sądu. W tym celu należy we właściwym sądzie rejonowym (z uwagi na miejsce w jakim znajduje się mieszkanie będące przedmiotem sporu) należy złożyć wniosek o przeprowadzenie podziału majątku, który był wspólną własnością małżonków. Wniosek taki musi zawierać również dokumenty, które dowodzą prawa do własności danego mieszkania.

Może to być na przykład odpis księgi wieczystej lub kserokopia aktu notarialnego. Do wniosku zawsze trzeba dołączyć również wyrok ze sprawy rozwodowej. Decydując się na dzielenie majątku na drodze sądowej trzeba pamiętać, że jest to wydatek 1000 złotych.