Czym jest mediacja?

Mediacja to rozwiązywanie sporów i konfliktów na drodze wspólnego wypracowywania porozumienia. Może ona być stosowana w różnorakich konfliktach rodzinnych. Mediacja w sprawach rodzinnych okazuje się być skuteczna i możliwa do zastosowania na przykład wtedy, kiedy rozwodzący się małżonkowie muszą ustalić ze sobą zasady opieki nad dziećmi lub też to w jaki sposób ma być podzielony ich majątek. Mediacja w sprawach rodzinnych (i nie tylko) nie może mieć jednak miejsca zawsze.

Znawcy procedury mediacji podkreślają, że nie należy jej stosować wtedy, kiedy jedno z małżonków pada ofiarą przemocy ze strony drugiego. W takim wypadku już na wstępnie jest bowiem zaburzona równowaga sił, a osoba będą ofiarą może w obawie przed kolejnym atakiem przystawać na wszystkie propozycje agresora. Nie prowadzi się mediacji także wtedy, kiedy jedna z osób mających wziąć w niej udział jest poważnie chora psychicznie, a choroba nie znajduje się właśnie w fazie remisji.

Kiedy bowiem choroba jest wyciszona mediacja z udziałem takiej osoby może jak najbardziej mieć miejsce.