Czyj jest kredyt po rozwodzie?

O ile małżonkowie nie podpisali intercyzy, po orzeczeniu rozwodu powstaje między nimi rozdzielność majątkowa. Sama rozdzielność nie oznacza automatycznie podziału majątku. Podział majątku to czynność,którą przeprowadza się w postępowaniu sądowym.

Jeśli sam rozwód nie budzi zastrzeżeń można jednocześnie dołączyć do pozwu wniosek o podział majątku wspólnego. Sąd decyduje o tym czy potrzebna jest odrębna rozprawa, czy oba wnioski można połączyć na jednym postępowaniu sądowym.

Często decyzja podejmowana przez jednego, bądź obu małżonków o rozwiązaniu małżeństwa jest odwlekana w czasie z powodu zaciągniętych kredytów. Ludzie boją się, że zobowiązania finansowe pozostaną tylko po stronie winnego rozpadu małżeństwa. Tak jednak nie jest. Wspólne długi, w wypadku rozwodu dalej pozostają wspólne. Ich spłata zostaje podzielona no oboje, byłych już partnerów. Rozdzielność majątkowa to również rozdzielność zaciągniętych pożyczek.

Niekiedy ingerencja sądu nie jest konieczna. Decyzję o spłacie zadłużenia po rozwodzie mogą podjąć sami zainteresowani. Nie jest konieczne podpisywanie umowy, ale taka opcja jest rozsądnym wyjściem.