Czyj jest dom po rozwodzie?

Gdy małżonkowie wspólnie w trakcie trwania małżeństwa wybudują dom na działce, która jest własnością tylko jednego z nich, to i dom na niej postawiony jest własnością tego jednego. Działka nie jest majątkiem wspólnym w przypadku gdy należała do danej osoby jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego lub została jego własnością po ślubie, ale poprzez darowiznę lub spadek.

Pomimo wspólnych kosztów poniesionych na budowę domu, pozostanie on własnością tylko właściciela terenu , na którym on powstał. Według prawa własność ziemi przekłada się również na prawa własnościowe wszelkiego majątku na nim wybudowanego.

Jest to istotna sprawa dla małżonka, który nie jest właścicielem gruntu. Ponieważ jedyną osobą decydującą jest właściciel, może on dowolnie rozporządzać swoim majątkiem nawet bez wiedzy tego drugiego, łącznie ze sprzedażą nieruchomości lub jej obciążeniem hipotecznym.

W wypadku rozwodu i podziału majątku osoba nie będąca właścicielem, może jedynie starać się o zwrot nakładów poniesionych w budowę.