Czy to już rozpad pożycia?

Podjęcie decyzji o rozwodzie nie jest łatwa ani przyjemna. Cokolwiek by się nie działo zawsze jest rysą, która powoduje ból. Trzeba ją dobrze przemyśleć i wziąć pod uwagę wszystkie aspekty. Polskie prawo przewiduje możliwość separacji małżeńskiej co jest alternatywą dla procesów rozwodowych, a może przynieść wiele korzyści. To czas na przemyślenie, próbę sklejenia na nowo bądź też upewnienie się w swojej decyzji.

Należy jednak pamiętać, że przed sądem należy udowodnić całkowity rozpad małżeństwa we wszystkich istotnych aspektach takich jak więź intymna, uczuciowa, gospodarcza. Łatwiej jest jeśli małżonkowie nie mieszkają ze sobą przez ponad pół roku, wtedy wydaje się być automatyczny rozpad tych wszystkich kwestii. Jeśli tak nie jest dobrze jest przygotować odpowiednie dowody świadczące o tym fakcie.

Nie zawsze jest bowiem tak, że sąd podzieli opinię o rozpadzie związku i przychyli się do wniosku o orzeczenie rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód. Sąd rozpatrzy każdy dowód i każdy wniosek. Trzeba mieć to na uwadze zwłaszcza jeśli jedna ze stron nie wyraża zgody na rozwód.